Chào mừng bạn đến với MAY SHOW! 

Bạn vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng này trước khi truy cập và tuân thủ các điều khoản, điều kiện, chính sách cũng như quy trình của trang web. 

 • CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

1.1. Tổng quan 

Các điều khoản và điều kiện (viết tắt là “ĐKDV”) sau đây chi phối mọi hoạt động sử dụng của bạn với tư cách là người tham gia sự kiện hoặc người dùng hoặc khách truy cập của trang web và tên miền MAYSHOW.VN (bao gồm tất cả các trang web, tên miền phụ và các phần phụ trong đó). 

Việc bạn sử dụng hoặc truy cập bất kì phần nào của Website MAYSHOW.VN đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả điều khoản, điều kiện, quy định có trong đây và tất cả các quy tắc, chính sách và thủ tục hoạt động khác có thể được công bố từng thời gian. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện, chính sách hoặc quy định nào của Thỏa thuận này, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng truy cập và sử dụng dịch vụ Website. 

1.2. Sửa đổi

Chúng tôi theo quyết định của riêng mình, có quyền sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào tại đây bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra ĐKDV này định kỳ để biết những thay đổi.

Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi các thay đổi tại ĐKDV này được cập nhật (bao gồm thay đổi về chính sách và quy trình), đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những sự thay đổi trên.


 • TRÁCH NHIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG 

2.1. Sử dụng dịch vụ

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại. Truy cập và sử dụng dịch vụ trên Website MAYSHOW.VN chỉ cho mục đích tìm kiếm, xem, đăng ký và tương tác với sự kiện đã được đăng tải trên trang web, với điều kiện tuân thủ ĐKDV này và trong phạm vi được cho phép theo tất cả các luật và quy định hiện hành (trong và ngoài nước). Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn không được phép và không được cho phép bất kỳ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp sửa đổi, sao chép hoặc tạo các trích xuất trong bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung trang web; tham gia vào bất kỳ hoạt động nào can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ; tham gia hoặc tạo bất kỳ điều kiện nào cho hoạt động gian lận.

Bạn phải đảm bảo rằng mục đích bạn sử dụng website là hợp pháp. Các thông tin sau đây sẽ không được phép đăng hoặc truyền tải nếu: 

– Vi phạm dưới bất cứ hình thức nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và tài sản của người khác;

– Vi phạm pháp luật, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ hoặc xâm hại đến quyền riêng tư của người khác, mang tính chất thô tục, khiêu dâm, không đứng đắn hoặc gây khó chịu cho người khác;

– Kích động dẫn đến phạm tội, bị truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, bạn phải đồng ý rằng bạn không thực hiện, hoặc gián tiếp thực hiện bất cứ hành vi nào, mà dưới đánh giá của chúng tôi, là hạn chế hoặc cản trở người khác sử dụng website, cũng như sản phẩm và dịch vụ của website. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của người dùng trong trường hợp pháp luật yêu cầu. Chỉ có chúng tôi mới có quyền đăng tải nội dung quảng cáo hoặc thương mại. 

Khi truy cập vào trang web MAYSHOW.VN, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Chúng tôi và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kỳ các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc kết nối mạng bị chậm…

Nếu bạn tải về máy những phần mềm từ trang này, thì phần mềm và các dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của chúng tôi và bạn được phép sử dụng. Đồng nghĩa bạn không được sở hữu những phần mềm đã tải và chúng tôi không nhượng quyền cho bạn. Bạn cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm…

2.2. Nghĩa vụ đăng ký

Để trở thành người dùng đã đăng ký tài khoản sử dụng Dịch vụ trên website MAYSHOW.VN đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cung cấp đúng, chính xác, cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân theo như biểu mẫu Đăng ký Trang web (gọi cách khác là “Dữ liệu đăng ký”), đồng thời duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để đảm bảo dữ liệu luôn đúng, chính xác và đầy đủ. 

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác, không đúng sự thật, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó và có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả các tài khoản của bạn, đồng thời từ chối bất kỳ/ tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

2.3. Tài khoản, mật khẩu và bảo mật

Là một phần của quy trình đăng ký Trang web, bạn sẽ tạo mật khẩu và tài khoản. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn mọi hành động của người dùng phụ đã đăng ký trong tài khoản của bạn. 

Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác và đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên sử dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc bạn không tuân thủ Mục này hoặc từ bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. 

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ là bên có quyết định cuối cùng và duy nhất (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ tài khoản nào có tranh chấp) sẽ là cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên.

 • NỘI DUNG SỬ DỤNG

3.1 Nội dung trang web

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. Chúng tôi và các bên liên quan không bảo đảm hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phí thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Mặc dù các nội dung tại trang web luôn được cập nhật thường xuyên, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng đó là các thông tin mới nhất, chính xác hay đầy đủ. Tất cả các nội dung website có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.

3.2. Nội dung người dùng 

Bạn đồng ý và chấp thuận rằng bất kỳ thông tin nào do bạn gửi tại website MAYSHOW.VN (ban đầu và/hoặc bất kỳ lúc nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của MAYSHOW.VN và một số thông tin nhất định bao gồm nhưng không giới hạn ảnh của bạn (nếu được cung cấp), tên, công ty và chức vụ, có thể được trình bày công khai trên website MAYSHOW.VN. 

Bằng cách đăng ký/tham gia các sự kiện trên MAYSHOW.VN, đồng nghĩa là bạn đồng ý cấp phép cho người tổ chức sự kiện quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bao gồm Tên, Họ, Email, Số điện thoại, Địa chỉ cũng như tất cả thông tin bổ sung khác mà bạn nhập khi đăng ký những sự kiện như vậy. 

MAYSHOW.VN sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của MAY SHOW như khuyến mại qua email hoặc tin nhắn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web MAYSHOW.VN, ngoại trừ những mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào trang web (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và yêu cầu cung cấp bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

 • BẢN QUYỀN

Website MAYSHOW.VN được sở hữu và điều hành bởi Công ty Cổ phần Truyền Thông & Sự Kiện Backstage (gọi tắt là “Backstage”) – đơn vị tổ chức MAY SHOW và điều hành MAYSHOW.VN. 

Tất cả các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, yếu tố thiết kế, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là “Nội dung”), có trong hoặc được phân phối qua Dịch vụ hoặc được cung cấp theo cách khác liên quan đến Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung trang web”) đều thuộc quyền sở hữu độc quyền của Backstage hoặc chủ sở hữu nội dung trên được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như các quyền và luật sở hữu khác theo luật bản quyền của Việt Nam.  

Backstage có thể sở hữu Nội dung trang web hoặc các phần của Nội dung trang web được cung cấp thông qua các thỏa thuận với bên thứ ba. Trừ khi được Backstage ủy quyền rõ ràng bằng văn bản hoặc liên quan đến việc sử dụng chức năng dự định của Dịch vụ, bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, truyền tải, hiển thị công khai, xuất bản, chỉnh sửa hoặc tạo tác phẩm phái sinh của bất kỳ Nội dung trang web nào hoặc đăng bất kỳ Nội dung trang web nào lên bất kỳ trang web nào khác hoặc/ trong môi trường máy tính được nối mạng vì bất kỳ mục đích nào. Nghiêm cấm việc sao chép hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Trang web nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của Backstage. 

Bạn chỉ được sử dụng Nội dung Trang web cho các mục đích được ĐKDV này cũng như mọi luật và quy định hiện hành (nước ngoài và trong nước) cho phép. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.


 • CẬP NHẬT & THAY ĐỔI 

Chúng tôi có quyền vào bất kỳ lúc nào và đôi khi có thể sửa đổi, đình chỉ, ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào, do đó, chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang web định kỳ và xem lại Nội dung ĐKDV để biết được các điều khoản hiện tại mà bạn đang bị ràng buộc. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ nào.

Bạn không được đưa lên, hoặc chuyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.


 • LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ BA

Trang web này có thể bao gồm các liên kết dẫn đến hoặc từ các trang web khác trên Internet được sở hữu và điều hành bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung nào trên trang web của bên thứ ba, hoặc bất kỳ trang web dẫn đến trang web này. Việc một trang web khác được dẫn đến trang web này không hàm ý rằng: các nhà tài trợ có giấy phép, xác nhận của chúng tôi liên kết với trang web này, hoặc các sản phẩm, dịch vụ được mô tả bởi công ty này; hoặc Backstage cho phép các trang web liên kết sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, logo hoặc các tài liệu được đăng ký nhãn hiệu hoặc xác nhận bản quyền khác của MAY SHOW. Trừ khi được thông qua bằng văn bản của Backstage trước, nếu không bạn đã đồng ý việc không cung cấp hoặc tạo ra một liên kết đến trang web này, hoặc bất kỳ khuôn thức ở trang web khác liên quan đến bất kỳ nội dung nằm trên trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, bản quyền, tính pháp lý, hoặc tính phù hợp của tài liệu trên các trang web dẫn tới hoặc từ bên thứ ba mà không có liên quan đến MAY SHOW và bạn không được phép có bất kỳ khiếu nại gì đối với chúng tôi về các trang web đó. Khi truy cập internet, chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật cẩn thận bởi vì một số các trang web của bên thứ ba có thể tự động tìm kiếm kết quả hoặc dẫn bạn đến các trang web có chứa thông tin được xem là không phù hợp. 

Ngoài ra, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mua từ trang web của bên thứ ba, vì kênh bán hàng này được sở hữu và điều hành bởi các đơn vị khác. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ của hàng hóa, cũng không công nhận tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ thông tin chứa trong trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm về độ an toàn của bất kỳ thông tin (bao gồm thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác) mà bạn được yêu cầu cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba, và bạn cũng không được phép có bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi về các trang web đó. Cá nhân bạn phải kiểm duyệt hoặc tìm hiểu thêm thông tin cho đến khi bạn nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến với bên thứ ba đó.


 • MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM; HẠN CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
 • Chúng tôi không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính thương mại của bất hàng hóa hoặc sản phẩm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại cho người hoặc tài sản phát sinh ngoài ĐKDV này, trừ khi tổn thất hoặc thiệt hại đó là do sơ suất hoặc là hành vi có chủ ý của Backstage. Chúng tôi không chịu trách nhiệm (trong hợp đồng, khế ước) cho trường hợp đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên hoặc do hậu quả liên quan đến ĐKDV này hoặc phát sinh ngoài trách nhiệm đó. Bạn cũng phải xác nhận rằng sự thiếu trách nhiệm này bao gồm thiếu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại cho người/ tài sản hoặc thiệt hại thật sự hoặc dự phỏng về lợi nhuận. Chúng tôi không cho phép bất kỳ đại diện hoặc cá nhân nào thay mặt Backstage thực hiện bất kỳ thỏa thuận, tuyên bố hay bảo đảm đối với bất kỳ hàng hóa hoặc sản phẩm.
 • Chúng tôi cố gắng để đảm bảo rằng các thông tin và tài liệu trên trang web này là hiện hành và chính xác. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ của thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mặt hàng khác có trên trang web. Chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót trong thông tin và tài liệu trên trang web. Chúng tôi được bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi trong các chương trình, chính sách, các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc được sự đồng ý. 
 • Chúng tôi không bảo đảm rằng các chức năng trên trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, các lỗi sẽ được sửa chữa, hay việc trang web này hoặc hệ thống máy chủ không chứa virus hay các tác nhân gây hại khác. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về việc sử dụng hay kết quả sử dụng của tài liệu trên trang web này về mặt chỉnh sửa, độ chính xác, độ tin cậy… Chúng tôi được miễn trừ tất cả trách nhiệm về việc sử dụng hay phiên dịch bởi người khác về các thông tin trên trang web này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi khỏi các thiệt hại phát sinh từ bất cứ quyết định của bạn dựa vào những thông tin này.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc ngẫu nhiên; hay thiệt hại, mất mát, chi phí phát sinh liên quan đến chương trình hoặc các trang web liên quan, hoặc liên quan đến bất kỳ lỗi, gián đoạn, chậm trễ nào trong truyền tải, virus máy tính, đường dây hoặc lỗi hệ thống, ngay cả nếu Backstage hoặc người đại diện được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại, mất mát hoặc chi phí này. 

Việc liên kết đến nguồn internet khác là rủi ro của chính bạn bởi nội dung, ý kiến được nêu ra hay những liên kết khác được cung cấp bởi những nguồn này không được kiểm duyệt, xác minh, hoặc xác nhận của Backstage. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại nào, bao gồm trực tiếp, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên hoặc những thiệt hại, mất mát, chi phí phát sinh liên quan đến bất cứ việc mua hàng hay hành động nào của người dùng  trên trang web này. Một số quyền hạn sẽ bị hạn chế trừ khi được bảo đảm hoặc được miễn trừ trách nhiệm cho các thiệt hại ngẫu nhiên. Theo đó, một số hạn chế của mục này có thể sẽ không áp dụng với bạn. 


 • CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG 

MAYSHOW.VN, theo quyết định riêng của mình, có quyền chấm dứt hiệu lực mật khẩu, tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) và/hoặc quyền sử dụng Dịch vụ, đồng thời xóa và loại bỏ bất kỳ/ tất cả Nội dung của Bạn trong Dịch vụ vào bất cứ lúc nào nếu bạn không tuân thủ các điều khoản, điều kiện của ĐKDV hoặc chính sách của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn việc không sử dụng, không thanh toán kịp thời bất kỳ khoản phí hoặc khoản tiền nào khác đến hạn của MAY SHOW, hoặc nếu chúng tôi thấy rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với nội dung, tinh thần của ĐKDV này. 

Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ nào có thể có hiệu lực mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn cũng như tất cả Nội dung và tệp liên quan đến tài khoản của bạn và/hoặc cấm mọi quyền truy cập thêm vào các tập tin đó hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của bạn. 

Tất cả các điều khoản của ĐKDV này về bản chất sẽ có hiệu lực sau khi quyền sử dụng Dịch vụ của bạn bị chấm dứt (bao gồm nhưng không giới hạn về trách nhiệm pháp lý, miễn trừ, nghĩa vụ bồi thường, từ chối trách nhiệm bảo hành cũng như các biện pháp bảo vệ và cấp phép sở hữu trí tuệ).Dự án Âm nhạc kết hợp Trải nghiệm Du lịch – Văn hóa độc đáo, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho mỗi “Thương Nhân” khi ghé chơi!

Thông tin

Liên hệ tài trợ

Liên hệ truyền thông